Wie is Sewam Advies


Procesmanagement

Procedurele ondersteuning

Technische ondersteuning

Wie is Sewam
Advies

Contact


Sewam Advies is in 2006 opgericht door de heer drs. F.P.T. van de Coevering. Hieronder geeft hij een korte achtergrondbeschrijving en zijn visie op Sewam Advies.

Na mijn studie Aardwetenschappen met als specialisaties hydrologie en civiele techniek (gezondheidstechnieken) ben ik 20 jaar werkzaam binnen de water- en milieusector. Hierbij heb ik gewerkt als senior projectmanager en beleidsmedewerker in Nederland en in het buitenland. Ik heb leiding gegeven aan een groot aantal technische tot complexe beleidsmatige projecten.

De laatste jaren wordt de interactieve en de participatieve manier van werken in Nederland algemener. De overheid voert steeds meer de regierol en maakt gebruik van vaste procedurele methodes. Als deskundige merk ik dat de nadruk steeds meer op de procedures komt te liggen in plaats van op de doelen. Procedures leiden helaas niet automatisch tot de gewenste of best haalbare resultaten. De samenwerking wordt beperkt door regels en het enthousiasme bij de betrokkenen neemt af. Met Sewam Advies wil ik de processen weer koppelen aan inhoudelijke deskundigheid waardoor de wensen en visie van de betrokkenen weer op de voorgrond komen en niet de procedure. Het enthousiasme moet weer terug komen bij de betrokkenen.

Ferry van de Coevering

De deskundigheid en ervaring van de heer Van de Coevering is beschreven in zijn curriculum vitae.
Voor de uitvoering van projecten die de capaciteit van Sewam Advies te boven gaan heeft Sewam Advies afspraken gemaakt met verschillende zelfstandig werkende deskundigen en Oranjewoud BV.