Technische ondersteuning


Procesmanagement

Procedurele ondersteuning

Technische ondersteuning

Wie is Sewam
Advies

Contact


Sewam Advies is gespecialiseerd in water en ruimtelijke ordening. De technische adviezen die Sewam Advies levert omvatten o.a.:

in stedelijk gebied:

  • de analyse en het hydr. functioneren van het watersysteem
  • de waterkwaliteits- en ecologische vraagstukken (o.a. KRW)
  • advies over de inrichting van het stedelijk gebied
  • waterplannen, de wateropgave, een compensatieregelingen waterberging

in landelijk gebied:

  • de analyse van watersystemen en waterbergingslocaties
  • advies over het waterkwaliteitsbeheer en de maatregelen
  • inrichting, integrale gebiedsontwikkeling, financiële dragers
grondwater:

  • analyse van wateroverlast in kelders en wijken
  • beheersing van grondwaterverontreiniging

Hiernaast levert Sewam Advies diensten zoals ‘second opinions’, juridisch advies en milieustudies (mer, smb).