Procesmanagement


Procesmanagement

Procedurele ondersteuning

Technische ondersteuning

Wie is Sewam
Advies

Contact


Om een proces tot een goed einde te brengen is het cruciaal dat de projectleider de juiste balans weet te vinden tussen gevoel, ervaring en inhoudelijke kennis.

  • Gevoel voor het proces is onontbeerlijk om tot een goed eindresultaat te komen. Een proces bestaat uit vele aspecten, waaronder het draagvlak bij bestuurders en de omgeving, de inhoudelijke aspecten, de financieel-juridische afdekking en de besluitvorming, die op elkaar moeten zijn afgestemd.

  • Ervaring met processen is van belang om de valkuilen die er zijn te ontwijken. Zo kan de doelstelling onduidelijk zijn, de organisatie te beperkt zijn of loopt de inhoudelijke uitwerking voor de besluitvorming uit. Ervaring van de projectleider is hiervoor de enige oplossing.

  • Inhoudelijke kennis is nodig om tot een optimaal projectresultaat te komen. Het mag niet zo zijn dat kansen blijven liggen of het eindresultaat van het proces onuitvoerbaar is. Daarom is goede inhoudelijke kennis van de materie belangrijk. De projectleider zorgt dat voldoende kennis aanwezig is.