Procedurele ondersteuning


Procesmanagement

Procedurele ondersteuning

Technische ondersteuning

Wie is Sewam
Advies

Contact


In ieder bouw-, herstructurerings- of renovatieproject vormt tijd een belangrijk aspect. Door de complexiteit van de vergunningverlening lopen projecten grote risico’s op vertraging. Sewam Advies biedt ‘procedureel beheer’ bij complexe bouwprojecten. De belangrijkste diensten zijn:
  • Het procedure-handboek: een leidraad bij de vergunningsprocedures. Het handboek geeft per procedure o.a. de inhoud, de duur en de naam van uw contactpersoon. Het handboek is ‘tailor made’ voor ieder project.

  • Het procedure-archief: tijdens het project bouwen wij een archief op waarin voor iedere procedure de rapporten, overlegverslagen, vergunningaanvragen en beschikkingen zijn opgenomen. Hiermee behoudt u het overzicht over de voortgang en de gemaakte afspraken.

  • Procedurele ondersteuning: wij verzorgen voor u de procedures. Wij nemen het vaak complexe overleg met bevoegd gezag, toetsers en handhavers over en verzorgen alle benodigde documenten.